به نیازمندیهای شیراز و استان فارس خوش آمدید
 شنبه 05 خرداد 1397
نیازمندیهای شیراز و استان فارس

دسته بندی ها

مجوز وزارت صنعت

پرداخت

-حساب.jpg

مرکز رشد فناوری فسا

nopic
شرکت بازاریابی و مدیریت صادرات تهاتر پارس آسیا مستقر در مرکز رشد فناوری فسا ، با برخورداری از کادری ...
فارس - شرکت بازاریابی و مدیریت صادرات - آگهی منقضی شده 1395/04/29
nopic
شرکت بازاریابی و مدیریت صادرات تهاتر پارس آسیا مستقر در مرکز رشد فناوری فسا ، با برخورداری از کادری ...
فارس - شرکت بازاریابی و مدیریت صادرات - آگهی منقضی شده 1395/04/29
صادرات انار
همکاری با تولیدکنندگان و باغداران سراسر کشور در زمینه صادرات انار در شرکت بازاریابی و مدیریت صادرات تهاتر پارس تماس با مدیر باز ...
فارس - شرکت بازاریابی و مدیریت صادرات - آگهی منقضی شده 1395/04/29