به نیازمندیهای شیراز و استان فارس خوش آمدید
 دوشنبه 27 خرداد 1398
نیازمندیهای شیراز و استان فارس

دسته بندی ها

مجوز وزارت صنعت

پرداخت

-حساب.jpg

صورت مغایرت بانکی

آموزش و استخدام حسابداری
دوره جامع حسابداری تخصصی مطابق بازار کار تنظیم اظهارنامه دفاترنویسی صورتهای مالی حقوق و دستمزد انبارگردانی 1395/12/09
برگزاری دوره حسابداری تکمیلی با 20% تخفیف
موسسه علمی تحقیقاتی- پژوهشی چشم انداز هزاره سوم (شیراز) برگزار می¬کند. برگزاری دوره حسابداری تکمیلی با 20% تخفیف با رویکرد آشن ...
فارس - سعید جوی زاده - آگهی منقضی شده 1394/06/01