به نیازمندیهای شیراز و استان فارس خوش آمدید
 جمعه 04 بهمن 1398
نیازمندیهای شیراز و استان فارس

دسته بندی ها

مجوز وزارت صنعت

پرداخت

-حساب.jpg

صادرات به آذربایجان

گواهینامه gost-اخذ gost-گواهینامه gost روسیه-صادرات به روسیه
گواهینامه مورد نیاز جهت صادرات به روسیه و کشور های مشترک المنافع انطباق محصول با استانداردهاي روسیه جهت صادرات به کشورهای مشت ...
- سیماشوکتی - آگهی منقضی شده 1395/05/12
گواهینامه GOST-R  جهت صادرات محصول به روسیه
انواع گواهینامه GOST-R جهت صادرات محصول به روسیه با توجه به ضرورت اخذ گواهینامه GOST جهت صادرات به کشور روسیه و همچنین سایر کش ...
- سیماشوکتی - آگهی منقضی شده 1395/05/12
صادرات به روسیه-گواهینامه gost
صدور گواهینامه GOST-R روسیه جهت صادرات GOST-R گواهینامه معتبر انطباق کیفیت کالا با الزامات استاندارد روسیه ، مشخصات سفارش و ...
- سیماشوکتی - آگهی منقضی شده 1395/05/12
 صدور گواهینامه استاندارد محصول روسیه Gost
خدمات صدور گواهینامه استاندارد محصول روسیه Gost مؤسسه صدور گواهی TECHSERT روسیه تحت اعتبار سازمان استاندارد کشور روسیه گ ...
- سیماشوکتی - آگهی منقضی شده 1395/05/12
مؤسسه صدور گواهینامه TECHSERT
ارائه دهنده خدمات ثبت و صدور گواهینامه های محصول بر اساس استانداردهای معتبر روسیه GOST تحت اعتبار سازمان استاندارد کشور روسیه گوا ...
تهران - سارا خالدی - آگهی منقضی شده 1393/05/14
مراحل اخذ گواهینامه Gost-r  جهت صادرات به روسیه
مطالعه کامل محصول و تهیه گزارش شناخت مشخصات فنی و ویژگیهای محصول Specifications تعیین استانداردهای Gost و یا سایر استانداردها و ...
تهران - سارا خالدی - آگهی منقضی شده 1393/04/14
گواهینامه مورد نیاز جهت صادرات به روسیه و کشور های مشترک المنافع
انطباق محصول با استانداردهاي روسیه جهت صادرات به کشورهای مشترک المنافع پس از انجام نمونه برداري و انجام آزمونهاي تاييد محصول, تو ...
تهران - سارا خالدی - آگهی منقضی شده 1393/04/14
انواع گواهینامه GOST-R  جهت صادرات محصول به روسیه
با توجه به ضرورت اخذ گواهینامه GOST جهت صادرات به کشور روسیه و همچنین سایر کشورهای مشترک المنافع ، مفتخریم که گواهینامه های اورجین ...
تهران - سارا خالدی - آگهی منقضی شده 1393/04/14
صدور گواهینامه  GOST-R روسیه جهت صادرات
GOST-R گواهینامه معتبر انطباق کیفیت کالا با الزامات استاندارد روسیه ، مشخصات سفارش و همچنین تأیید شاخص کیفیت برای کشور روسیه می با ...
تهران - سارا خالدی - آگهی منقضی شده 1393/04/14
صدور گواهینامه Gost-R
گروه مهندسی شایگان نماینده رسمی مؤسسه TechSert روسیه خدمات ثبت و صدور انواع گواهینامه های GOST تحت اعتبار سازمان استاندارد کشور ...
تهران - سارا خالدی - آگهی منقضی شده 1393/04/14
صدور گواهینامه  GOST-R روسیه جهت صادرات مستقیما از کشور روسیه
GOST-R گواهینامه معتبر انطباق کیفیت کالا با الزامات استاندارد روسیه ، مشخصات سفارش و همچنین تأیید شاخص کیفیت برای کشور روسیه می با ...
فارس - مهدی منفرد - آگهی منقضی شده 1393/01/18
اخذ گواهینامه GOST جهت صادرات به کشور روسیه
انواع گواهینامه GOST-R جهت صادرات محصول به روسیه با توجه به ضرورت اخذ گواهینامه GOST جهت صادرات به کشور روسیه و همچنین سایر ...
فارس - مهدی منفرد - آگهی منقضی شده 1393/01/18
دریافت گواهینامه مورد نیاز جهت صادرات به روسیه و کشور های مشترک المنافع
انطباق محصول با استانداردهاي روسیه جهت صادرات به کشورهای مشترک المنافع پس از انجام نمونه برداري و انجام آزمونهاي تاييد محصول, ...
فارس - مهدی منفرد - آگهی منقضی شده 1393/01/18
مؤسسه صدور گواهینامه gost
مؤسسه صدور گواهینامه TECHSERT ارائه دهنده خدمات ثبت و صدور گواهینامه های محصول بر اساس استانداردهای معتبر روسیه GOST تحت ...
فارس - مهدی منفرد - آگهی منقضی شده 1393/01/18
گواهینامه استاندارد محصول روسیه Gost
خدمات صدور گواهینامه استاندارد محصول روسیه Gost مؤسسه صدور گواهی TECHSERT روسیه تحت اعتبار سازمان استاندارد کشور روسیه گو ...
فارس - مهدی منفرد - آگهی منقضی شده 1393/01/18