به نیازمندیهای شیراز و استان فارس خوش آمدید
 شنبه 04 فروردين 1397
نیازمندیهای شیراز و استان فارس

دسته بندی ها

مجوز وزارت صنعت

پرداخت

-حساب.jpg

شرایط واگذاری مدرک مهندسی

دعوت از کلیه مهندسین (معماری ،عمران ،  ،نقشه برداری و ...)با بیش از 3
از کلیه مهندسین دارای حداقل 3 سال سابقه در رشته های عمران ،معماری،زمین شناسی،نقشه برداری و… جهت رتبه بندی با صلب مسعولیت محضری ...
فارس - مهندس بابک - آگهی منقضی شده 1395/09/22
جذب مهندسین عمران ومعماری ومکانیک و زمین و برق جهت رتبه بندی پیمانکاری
مهندسان معماری ، عمران ،مکانیک،برق،کشاورزی و ... جهت رتبه بندی مهندس کاردان و کارشناس عمران ،معماری ،مکانیک،آب ،زمین شناسی ب ...
فارس - موسسه حقوقی امین - آگهی منقضی شده 1394/08/10
از کلیه مهندسین با حداقل 3 سال سابقه کار جهت رتبه بندی دعوت به عمل می
از کلیه مهندسین عمران ، معماری ، مکانیک ، برق ، تاسیسات ، زمین شناسی و ...با حداقل 3 سال سابقه کار جهت رتبه بندی با قیمت بسیار عا ...
فارس - بابک سعدابادی - آگهی منقضی شده 1394/02/27