به نیازمندیهای شیراز و استان فارس خوش آمدید
 چهارشنبه 09 بهمن 1398
نیازمندیهای شیراز و استان فارس

دسته بندی ها

مجوز وزارت صنعت

پرداخت

-حساب.jpg

سابمیت isi

 سامانه ی برون سپاری پروژه های تحقیقاتی   Edex.ir
مشاوره در زمینه ی : 1)مشاوره ی پروژه های مطالعاتی و پژوهشی 2)آموزش نگارش متون پژوهشی 3)داوری علمی و مشاوره متون پژوهشی و مقالات ...
تهران - سامانه ادكس - آگهی منقضی شده 1393/09/26
 حضور سامانه تحقیقاتی Edex.ir    در نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت علوم
خدمات سامانه Edex.ir :  فاز مطالعاتی پروژه های صنعتی و سازمانی  داوری علمی مقالات و متون تحقیقاتی  دوره های آموزشی نحوه ...
تهران - سامانه ادكس - آگهی منقضی شده 1393/09/26