به نیازمندیهای شیراز و استان فارس خوش آمدید
 چهارشنبه 22 آبان 1398
نیازمندیهای شیراز و استان فارس

دسته بندی ها

مجوز وزارت صنعت

پرداخت

-حساب.jpg

تلویزیون نمایشگاه اصفهان

ویدئو وال در نمایشگاه های بین المللی ساختمان و صنعت و ...
نصب تلویزیون شهری سه وجهی آویزان از سقف ویژه سالن های ورزشی و نمایشگاهها جهت جلوگیری از نقاط کور تماشاگران در سالن; تلوی ...
تهران - آقابابایی ، تلفن:09125101545-09125101 1398/08/13
نصب تلویزیون شهری سه وجهی آویزان از سقف
نمایشگر غول پیکر شهری با بهترین قیمت و کیفیت در اجرا، دکور سازی غرفه یا استودیوهای خبری با video wall و Led TV نمایش محصولات و ...
تهران - آقابابایی ، تلفن:09125101545-09125101 1398/08/13
تلویزیون شهری با تصاویر متحرک در غرفه نمایشگاهی جایگزین لایت باکس
مرکـز همایشهـای صـدا و سیمـا ;اتاق های بازرگـانی ;لابـی هتـل ها ;میادیـن اصلـی شهـر ;سـردرب فروشـگاهها ;اطـراف و دور زمینهـای ورزش ...
آذربایجان شرقی - آقابابایی ، تلفن:09125101545-09125101 1398/08/02