به نیازمندیهای شیراز و استان فارس خوش آمدید
 دوشنبه 27 خرداد 1398
نیازمندیهای شیراز و استان فارس

دسته بندی ها

مجوز وزارت صنعت

پرداخت

-حساب.jpg

اسیاباد

ثبت نام دفترچه بیمه خدمات درمانی
در این بخش کلیه افراد ایرانی فاقد پوشش بیمه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند حق بیمه: حق بیمه قابل پرداخت جهت هر فرد در هر سال ...
خوزستان - دفتر پیشخوان حصیرآباد - آگهی منقضی شده 1395/05/21
پرداخت اقساط بانکی
بازپرداخت اقساط بانکی شما در دفتر پیشخوان حصیرآباد با توجه به لزوم فراهم نمودن امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات مشتریان بدون مراج ...
خوزستان - دفتر پیشخوان حصیرآباد - آگهی منقضی شده 1395/05/21
تاییدیه تحصیلی
متقاضیان تأییدیه تحصیلی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. دفاتر پیشخوان دولت از طریق اتوماسیون، درخواست تأییدیه تحصیلی را به ...
خوزستان - دفتر پیشخوان حصیرآباد - آگهی منقضی شده 1395/05/21
پست بانک حصیرآباد
در راستای سیاست خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی و کاستن از تصدی‌گری دولت، تشکیلاتی بنام دفاتر خدمات ارتباطی بر اساس مجوز صادره به اشخاص ...
خوزستان - دفتر پیشخوان حصیرآباد - آگهی منقضی شده 1395/05/21
پیش ثبت نام وام ازدواج
در این دفتر ابتدا ثبت نام اولیه صورت گرفته انگاه شما می بایست جهت ادامه کار به بانک معرفی شده مراجعه فرمایید 1- اصل و کپی ...
خوزستان - دفتر پیشخوان حصیرآباد - آگهی منقضی شده 1395/05/21