به نیازمندیهای شیراز و استان فارس خوش آمدید
 يكشنبه 29 دی 1398
نیازمندیهای شیراز و استان فارس

دسته بندی ها

مجوز وزارت صنعت

پرداخت

-حساب.jpg

اجرای همایش

      مرکز اجرای همایش های VIP دکتر گلزار
مرکز اجراي همايش هاي VIP دکتر گلزار ، ويژه برگزاري مراسم ها ،همايش ها ، دور هم نشيني هاي دولتي و غير دولتي ، شرکت ها ، صناي ...
فارس - دکترگلزار - آگهی منقضی شده 1394/02/28
مرکزاجرای همایش هایVIPوکافه دکترگلزار
محل مناسب جهت برگزاری همایش ها-سمینارها(دولتی وخصوصی) اولین مرکزبرگزاری همایش های VIPوکافه دکترگلزارgolzar cafe&VIP HALL اولین ک ...
فارس - دکترگلزار - آگهی منقضی شده 1393/10/16