به نیازمندیهای شیراز و استان فارس خوش آمدید
 سه شنبه 01 مرداد 1398
نیازمندیهای شیراز و استان فارس
آگهی ها ویژه: آموزش
موردي يافت نشد
آگهی ها ویژه : خدمات
فروش رتبه های پایه ۵ پیمانکاری در کلیه رشته ها

بهزاد قربانپور
تهران
تلفن: 09124795264 - 09124795264
پخش عمده عینک وی ار

سیتی راز
فارس
تلفن: 07132326048 - 09172500031
خرید رتبه 5 راه و آب تاسیسات برق

شرکت خدمات ثبتی و رتبه بندی پدیده
تهران - 09121861423

فروش رتبه 5 راه و ساختمان با قیمت مناسب

نوین ثبت
تهران
تلفن: 02188880503 - 09121081965
خرید ترازو وزن کشی در شیراز 09172500031

سیتی راز
فارس
تلفن: 07132326048 - 09172500031
پخش عمده میش بال

سیتی راز
فارس
تلفن: 07132326048 - 09172500031
نمایندگی گن مردانه اصل شیراز

سیتی راز
فارس
تلفن: 07132326048 - 09172500031
بنر
بنر
بنر
مشخصات آگهی

فیلم آموزشی پیش پردازش تصاویر ماهواره ای (تئوری و عملی)

فیلم آموزشی پیش پردازش تصاویر ماهواره ای (تئوری و عملی)
موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز
زیر نظر مجرب ترین اساتید
شماره تماس:
09382252774
07132341477
آدرس:شیراز-خیابان برق، کوچه 1،موسسه چشم انداز

http://gisland.org
www.javizadeh.blogfa.com
sjavizadeh@yahoo.com

سرفصل:
- آموزش چگونگی ثبت نام در وب سایت usgs.gov به منظور دانلود داده¬ های لندست، هایپریون، استر محصولات مادیس، مدل رقومی زمین.
- آموزش چگونگی دانلود داده¬ های مدل رقومی زمین.
- آموزش چگونگی دانلود داده ¬های لندست.
- آموزش چگونگی دانلود داده¬ های مادیس و محصولات آن.
- آموزش چگونگی دانلود داده¬ های هایپریون.
- آموزش چگونگی دانلود داده ¬های ماهواره نوا.
- آشنایی با اطلاعات Metadata File در ماهواره لندست، هایپریون، نوا و سنجنده استر و چگونگی استفاده از آنها در فرایند پیش پردازش تصاویر ماهواره ای.
- تصحیح اتمسفری با استفاده از روش¬های مطلق و نسبی:
- روش FLAASH برای ماهواره لندست، هایپریون و سنجنده استر
- روش ATCOR (در نرم افزار ERDAS) برای ماهواره لندست ۸
- روش QUAC برای ماهواره لندست ۸
- روش Dark Subtraction برای ماهواره لندست ۸
- روش Log Residual برای ماهواره لندست ۸
- روش Flat Field برای ماهواره لندست ۸
- روش IAR برای ماهواره لندست ۸
- چگونگی Rescal تصاویر ماهواره¬ای تصحیح اتمسفری شده (برای ماهواره لندست، هایپریون و سنجنده استر)
- چگونگی اعتبار سنجی نتایج تصحیحات اتمسفری، برای ماهواره لندست ۸
- تصحیحات رادیومتریکی :
- چگونگی محاسبه رادیانس (برای ماهواره لندست، هایپریون و سنجنده استر)
- چگونگی محاسبه رفلکتنس (برای ماهواره لندست، هایپریون، ماهواره نوا و سنجنده استر)
- چگونگی محاسبه درجه حرارت ظاهری (برای ماهواره لندست، سنجنده استر)
- چگونگی محاسبه حرارت سطح زمین (برای ماهواره لندست ۸، ماهواره نوا)
- چگونگی محاسبه حرارت سطح دریا با استفاده از داده¬ های ماهواره نوا
- چگونگی محاسبه گسیلمندی برای باند حرارتی (برای ماهواره لندست ۸)
- چگونگی حذف ابر با استفاده از باند سیروس (برای ماهواره لندست ۸)
- چگونگی حذف ابر با استفاده از باندBQA برای ماهواره لندست ۸
- چگونگی حذف آب برای تصحیح اتمسفری QUAC برای ماهواره لندست ۸
- چگونگی حذف ایر در تصاویر سنجنده مادیس
- چگونگی محاسبه حرارت سطح زمین با استفاده از محصولات گسیلمندی مادیس آشنایی کار با اکستنشن MODIS Conversion Toolkit
- چگونگی برش زدن طیفی تصویر
- چگونگی برطرف نمودن خطای Cross Talk در تصاویر سنجنده ASTER در صورتی که در این رابطه داده مورد نظر پیش¬تر تصحیح نشده بود
- چگونگی برطرف نمودن خطاهای راه راه شدگی سنجنده ETM+ آشنایی با نحوه کار کردن اکستنشن Landsat Gapfill
- چگونگی برطرف نمودن خطای Stripping برای داده ¬های سنجنده TM در نرم افزار ERDAS
- تصحیحات هندسی:
- چگونگی برش زدن مکانی تصاویر
- چگونگی ساخت مجموعه داده و ترکیب باند¬ها در یک مجموعه داده (سنجنده استر).
- چگونگی تبدیل مختصاتی تصاویر ماهواره¬ای(سنجنده مادیس).
- چگونگی یکسان سازی تعداد سطر و ستون تصاویر و گردهم آوری آنها در ساختار یک مجموعه داده(ماهواره لندست ۸ و سنجنده استر).
- چگونگی برش زدن تصاویر ماهواره ¬ای.
- چگونگی رجیستر سازی تصاویر ماهواره ¬ای بر اساس یک لایه وکتوری(ماهواره آیکونوس).
- چگونگی رجیستر سازی تصاویر ماهواره¬ ای بر اساس یک تصویر ماهواره¬ ای دیگر(ماهواره آیکونوس و ماهواره لندست).
- چگونگی تغییر پیکسل سایز تصاویر ماهواره¬ ای و نمونه¬ یابی مجدد آن(سنجنده استر).
- چگونگی اورتو کردن تصاویر ماهواره ای و رفع خطای جابجایی ارتفاعی(ماهواره آیکونوس).
- چگونگی زمین مرجع کردن تصاویر ماهواره¬ ای (ماهواره نوا و سنجنده مادیس)
- چگونگی نقطه کنترل گرفتن در تصاویر ماهواره ¬ای برای انجام تصحیحات هندسی (در نرم افزار ArcGIS)
- موارد آموزش داده شده در فاز تئوری و مبانی پیش ¬پردازش تصاویر ماهواره¬ ای:
- اصول امواج الکترومغناطیسی و تصحیحات رادیومتریکی
- کنش امواج الکترومغناطیسی
- تابش، همرفت و انتقال امواج الکترومغناطیسی
- مدل¬ های تایش الکترومغناطیسی
- مدل موجی
- مدل ذره¬ای
- کنش امواج الکترومغناطیسی با اتمسفر زمین
- شکست امواج الکترومغناطیسی
- پخش امواج الکترومغناطیسی
- جذب امواج الکترومغناطیسی
- بازتاب امواج الکترومغناطیسی
- کتش امواج با سطح زمین
- بازتاب، جذب و انتقال نیم¬کره ¬ای
- چگالی شار تابشی
- تابش ورودی (ایرادیانس) و خروجی
- رادیانس
- زاویه فضایی
- ثبت انرژی توسط سنجنده
- تصحیح خطاهای رادیومتریکی ناشی از سنجنده (با مرجع داخلی)
- خطای Random Bad Pixel
- خطای Line or Column Dropped Out
- خطای Partial Line or Column Dropped Out
- خطای Line Start Problem
- خطای N-Line Striping
- تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره¬ ای اپتیکال
- لزوم یا عدم لزوم انجام فرایند تصحیح اتمسفری
- انواع روش¬ های تصحیح اتمسفری
- روش¬ های تصحیح اتمسفری مطلق
- تشریح مسیر امواج الکترومغناطیسی بین زمین و سنجنده
- نمونه¬ ای از فرایند تصحیح اتمسفری مطلق
- تصحیح اتمسفری بر اساس مدل¬ های انتقال تابش اتمسفری
- روش¬ های تصحیح اتمسفری نسبی
- تصحیح اثر شیب و جهت شیب در تصاویر ماهواره¬ ای
- تصحیحات هندسی تصاویر ماهواره¬ ای
- خطاهای هندسی با مرجع داخلی و خارجی
- خطای Skew
- خطای تغییر توان تفکیک مکانی تصاویر اخذ شده
- خطای جابجایی ارتفاعی
- خطای تغییر مقیاس
- خطاهای ناشی از تغیییرات ارتفاعی
- خطاهای ناشی از تغییرات رفتار سکو
- نقطه کنترل¬ ها در فرایند تصحیح هندسی
- انواع فرایند تصحیح هندسی
- تصحیح هندسی بر اساس روش Image to Map Rectification
- تصحیح هندسی بر اساس روش Image to Image Registration
- منطق و اصول فرایند تصحیح هندسی بر اساس درون یابی مکانی و درون یابی مقادیر روشنایی تصویر
- نقش RMSE در ارتباط با دقت تصحیحات
- انواع روش های نمونه یابی مجدد در تصاویر ماهواره ای


به روز آوری: شنبه, 06 خرداد 1396
قیمت: کتاب آموزشENVI ,کتابمتاسفانه این آگهی منقضی شده است
شماره : 10863
193 بازدید
1396/03/06

تازه های خدمات

نمایندگی گن مردانه اصل شیراز
این اگهی به روز است همین الان تماس بگیرید تلفن 09172500031-07132326048 شیراز-پارامونت-مجتمع تجاری زیتون طبقه 2-پلاک 38-فروشگاه س ...
فارس - سیتی راز ، تلفن:09172500031-09172500 1398/04/30
خرید و واگذاری رتبه 5 آماده پیمانکاری
»»»شرکت جم««« »»»خرید و واگذاری رتبه آماده پیمانکاری گریدومشاور تهران و شهرستان با قیمت من ...
تهران - غافرین ، تلفن:09128787974-09128787 1398/04/02
خرید رتبه 5 راه و ساختمان 09128944493
فروش شرکت با رتبه 5 راه و ساختمان09128944493 شرکت با رتبه 5 راه شرکت با رتبه 5 برق و تاسیسات شرکت با رتبه 5 آب و ساختمان ...
تهران - مهسا شفامهر ، تلفن:09128944493-09128944 1398/04/03
خرید رتبه پیمانکاری و مشاور
شرکت جم شرکت جم کلیه خدمات ثبتی شرکتها از قبیل : »ثبت شرکت (ثبت شرکت در مناطق آزاد ) »ثبت تغییرات (تغییر آدرس شرکت و اعضا هیِی ...
تهران - غافرین ، تلفن:02122851750-02122851 1398/04/02
رتبه شرکت و اخذ رتبه پیمانکاری و مشاور
*******************شرکت جم********************خرید و واگذاری رتبه پیمانکاری ( اخذ ، ارتقاء ، واگذاری و تمدید رتبه وتامین مهندس) ر ...
تهران - غافرین ، تلفن:09120760499-09120760 1398/04/02
ثبت شرکتها فروش رتبه 5 پیمانکاری.اخذ رتبه 5 پیمانکاری.تمدید و ارتقاء ر
( اخذ رتبه . خرید رتبه . واگذاری رتبه آماده . ارتقاء رتبه و تمدید رتبه ) مشاوره و بررسی مدارک جهت تمدید و ارتقاء گواهینامه صلاح ...
تهران - عدالت برتر ، تلفن:09125082309-09125082 1398/05/01
قالب پلاستیکی سنگ فرش بتنی
شماره ثبت صنعتی ID-27618 قابل توجه شهرداری های محوطه سازان انبوه سازان و مجریان فضای سبز قالب سنگ فرش بتنی ویژه محوطه سازی ت ...
فارس - فولاد فرم ، تلفن:09171112384-09171112 1398/05/01
ثبت و رتبه بندی شرکت ها
ثبت شرکت ها :  ثبت انواع شرکت ( مسئولیت محدود ، سهامی خاص ، موسسه و ............ )  صورتجلسات و تغییرات ( انحلال ، افزایش ، کا ...
تهران - عدالت برتر ، تلفن:09125082309-09125082 1398/05/01
خدمات ثبت و رتبه بندی پیمانکاران
کلیه ی خدمات رتبه بندی و ثبت شرکتها موسسه حقوقی عدالت برتربا 10 سال سابقه ی مفید و رزومه ی قوی و بهره گیری از وکلای زبده در زمینه ...
تهران - عدالت برتر ، تلفن:09125082309-09125082 1398/05/01
وکالت و مشاوره حقوقی
انجام وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی خانواده ( مهریه , نفقه , حضانت فرزند و طلاق ...) کیفری ( سرقت , کلاه برداری , فروش مال ...
- عدالت برتر ، تلفن:09123936822-09123936 1398/05/01
ساخت پله قوسی شیراز
فولاد فرم پیشرو در صنعت ساخت پله های مدرن و پیش ساخته پله تخصص ماست طراحی و تولید انواع پله های پیش ساخته ساخت انواع پله پیش سا ...
فارس - فولاد فرم ، تلفن:09178114880-09178114 1398/05/01
ساخت پارک آبی سهند
شرکت تولیدی صنعتی سهند فن آور یکی از بزرگترین شرکتهای طراح و تولید کننده انواع سازه های فایبرگلاس وسایل بازی انواع سرسره پارکی ، ت ...
اصفهان - محمدشریفی ، تلفن:09133118110-09133118 1398/05/01
فروش و اجاره تلویزیون های شهری ، ویژه ی غرفه های نمایشگاهی و تبلیغات
شـرکت رسـانه مدرن شهـر آقابابائی 09125101545 واردکننده و مجـری فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و اسـکوربردهای تمـام ...
تهران - تلویزیون شهری / آقابابائی 0912 ، تلفن:09125101545-09125101 1398/04/31
فـروش تلویزیون های شهری مخصوص ساختمـان های تجـاری و اداری
شـرکت رسـانه مدرن شهـر آقابابائی 09125101545 واردکننده و مجـری فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و اسـکوربردهای تمـام ...
تهران - تلویزیون شهری ، تلفن:09125101545-09125101 1398/04/31
فـروش واجـاره تلویزیون های شهری مخصوص مسـابقات بزرگ ورزشـی
شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی ...
تهران - تلویزیون شهری ، تلفن:09125101545-09125101 1398/04/31


آژانس مسافرتی در تهران , پانل , 0938 , لیزر موهای زائد ناحیه تناسلی , سریوس , بنز ١١۶ , ترجمه انگليسي به فارسي , قفسه های فروشگاهی , مواد اولیه فیلتر , فروش خودرو کارکرده در شیراز , تمتع وعمره , فشارسنج بازویی , استاتیک پودری , منزل مسکونی شیراز , قیمت مکمل بدنسازی , صدور و چاپ فاکتور , حسابداری , ویزای روسیه , دستگاه لیزر برش , رستگار صنعت , تبلیغات شیراز , ترجمه مقاله تاریخ اسلام ،ترجمه مقاله فرهنگ و زبان های باستانی ایران ،ترجمه مقاله تاریخ ای , نيسان كش , میز تلویزیون led , بهترین اموزشگاه نقاشی در شیراز , محصولات پزشکی bpi, , فروشگاه موبایل و تبلت , جدیدترین نمای ساختمانی , فرسوده , ارزانترین تور برای نوروز 96 , حواله دلار , مبل در شیراز , صنعت ساختمان , قیمت تور آنتالیا , کرایه منزل در شیراز , نرم افزار خودرو , مینت استیشن5 , آب وساختمان , کاشت ابرو , زبان انگلیسی , plc siemens s7 , فروش پسته , کتاب های اسلامی , پی ال سی ایرانی , جیپور: , مدیریت مصرف انرژی در ساختمان , ساعت شیراز , باغ ارم , قیمت عینک آفتابی مارک , ست هیسترو