به نیازمندیهای شیراز و استان فارس خوش آمدید
 جمعه 06 ارديبهشت 1398
نیازمندیهای شیراز و استان فارس
آگهی ها ویژه: آموزش
موردي يافت نشد
آگهی ها ویژه : خدمات
پخش عمده میش بال

سیتی راز
فارس
تلفن: 07132326048 - 09172500031
فروش رتبه های پایه ۵ پیمانکاری در کلیه رشته ها

بهزاد قربانپور
تهران
تلفن: 09124795264 - 09124795264
خرید رتبه 5 راه و ابنیه ساختمان

شرکت خدمات ثبتی و رتبه بندی پدیده
تهران - 09121861423

فروش رتبه 5 راه و ساختمان با قیمت مناسب

نوین ثبت
تهران
تلفن: 02188880503 - 09121081965
پخش عمده عینک وی ار

سیتی راز
فارس
تلفن: 07132326048 - 09172500031
خرید و واگذاری رتبه 5 آماده پیمانکاری

غافرین
تهران
تلفن: 02122851750 - 09128787974
خرید رتبه 5 راه و آب تاسیسات برق

شرکت خدمات ثبتی و رتبه بندی پدیده
تهران - 09121861423

بنر
بنر
بنر
مشخصات آگهی

فیلم آموزشی پیش پردازش تصاویر ماهواره ای (تئوری و عملی)

فیلم آموزشی پیش پردازش تصاویر ماهواره ای (تئوری و عملی)
موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز
زیر نظر مجرب ترین اساتید
شماره تماس:
09382252774
07132341477
آدرس:شیراز-خیابان برق، کوچه 1،موسسه چشم انداز

http://gisland.org
www.javizadeh.blogfa.com
sjavizadeh@yahoo.com

سرفصل:
- آموزش چگونگی ثبت نام در وب سایت usgs.gov به منظور دانلود داده¬ های لندست، هایپریون، استر محصولات مادیس، مدل رقومی زمین.
- آموزش چگونگی دانلود داده¬ های مدل رقومی زمین.
- آموزش چگونگی دانلود داده ¬های لندست.
- آموزش چگونگی دانلود داده¬ های مادیس و محصولات آن.
- آموزش چگونگی دانلود داده¬ های هایپریون.
- آموزش چگونگی دانلود داده ¬های ماهواره نوا.
- آشنایی با اطلاعات Metadata File در ماهواره لندست، هایپریون، نوا و سنجنده استر و چگونگی استفاده از آنها در فرایند پیش پردازش تصاویر ماهواره ای.
- تصحیح اتمسفری با استفاده از روش¬های مطلق و نسبی:
- روش FLAASH برای ماهواره لندست، هایپریون و سنجنده استر
- روش ATCOR (در نرم افزار ERDAS) برای ماهواره لندست ۸
- روش QUAC برای ماهواره لندست ۸
- روش Dark Subtraction برای ماهواره لندست ۸
- روش Log Residual برای ماهواره لندست ۸
- روش Flat Field برای ماهواره لندست ۸
- روش IAR برای ماهواره لندست ۸
- چگونگی Rescal تصاویر ماهواره¬ای تصحیح اتمسفری شده (برای ماهواره لندست، هایپریون و سنجنده استر)
- چگونگی اعتبار سنجی نتایج تصحیحات اتمسفری، برای ماهواره لندست ۸
- تصحیحات رادیومتریکی :
- چگونگی محاسبه رادیانس (برای ماهواره لندست، هایپریون و سنجنده استر)
- چگونگی محاسبه رفلکتنس (برای ماهواره لندست، هایپریون، ماهواره نوا و سنجنده استر)
- چگونگی محاسبه درجه حرارت ظاهری (برای ماهواره لندست، سنجنده استر)
- چگونگی محاسبه حرارت سطح زمین (برای ماهواره لندست ۸، ماهواره نوا)
- چگونگی محاسبه حرارت سطح دریا با استفاده از داده¬ های ماهواره نوا
- چگونگی محاسبه گسیلمندی برای باند حرارتی (برای ماهواره لندست ۸)
- چگونگی حذف ابر با استفاده از باند سیروس (برای ماهواره لندست ۸)
- چگونگی حذف ابر با استفاده از باندBQA برای ماهواره لندست ۸
- چگونگی حذف آب برای تصحیح اتمسفری QUAC برای ماهواره لندست ۸
- چگونگی حذف ایر در تصاویر سنجنده مادیس
- چگونگی محاسبه حرارت سطح زمین با استفاده از محصولات گسیلمندی مادیس آشنایی کار با اکستنشن MODIS Conversion Toolkit
- چگونگی برش زدن طیفی تصویر
- چگونگی برطرف نمودن خطای Cross Talk در تصاویر سنجنده ASTER در صورتی که در این رابطه داده مورد نظر پیش¬تر تصحیح نشده بود
- چگونگی برطرف نمودن خطاهای راه راه شدگی سنجنده ETM+ آشنایی با نحوه کار کردن اکستنشن Landsat Gapfill
- چگونگی برطرف نمودن خطای Stripping برای داده ¬های سنجنده TM در نرم افزار ERDAS
- تصحیحات هندسی:
- چگونگی برش زدن مکانی تصاویر
- چگونگی ساخت مجموعه داده و ترکیب باند¬ها در یک مجموعه داده (سنجنده استر).
- چگونگی تبدیل مختصاتی تصاویر ماهواره¬ای(سنجنده مادیس).
- چگونگی یکسان سازی تعداد سطر و ستون تصاویر و گردهم آوری آنها در ساختار یک مجموعه داده(ماهواره لندست ۸ و سنجنده استر).
- چگونگی برش زدن تصاویر ماهواره ¬ای.
- چگونگی رجیستر سازی تصاویر ماهواره ¬ای بر اساس یک لایه وکتوری(ماهواره آیکونوس).
- چگونگی رجیستر سازی تصاویر ماهواره¬ ای بر اساس یک تصویر ماهواره¬ ای دیگر(ماهواره آیکونوس و ماهواره لندست).
- چگونگی تغییر پیکسل سایز تصاویر ماهواره¬ ای و نمونه¬ یابی مجدد آن(سنجنده استر).
- چگونگی اورتو کردن تصاویر ماهواره ای و رفع خطای جابجایی ارتفاعی(ماهواره آیکونوس).
- چگونگی زمین مرجع کردن تصاویر ماهواره¬ ای (ماهواره نوا و سنجنده مادیس)
- چگونگی نقطه کنترل گرفتن در تصاویر ماهواره ¬ای برای انجام تصحیحات هندسی (در نرم افزار ArcGIS)
- موارد آموزش داده شده در فاز تئوری و مبانی پیش ¬پردازش تصاویر ماهواره¬ ای:
- اصول امواج الکترومغناطیسی و تصحیحات رادیومتریکی
- کنش امواج الکترومغناطیسی
- تابش، همرفت و انتقال امواج الکترومغناطیسی
- مدل¬ های تایش الکترومغناطیسی
- مدل موجی
- مدل ذره¬ای
- کنش امواج الکترومغناطیسی با اتمسفر زمین
- شکست امواج الکترومغناطیسی
- پخش امواج الکترومغناطیسی
- جذب امواج الکترومغناطیسی
- بازتاب امواج الکترومغناطیسی
- کتش امواج با سطح زمین
- بازتاب، جذب و انتقال نیم¬کره ¬ای
- چگالی شار تابشی
- تابش ورودی (ایرادیانس) و خروجی
- رادیانس
- زاویه فضایی
- ثبت انرژی توسط سنجنده
- تصحیح خطاهای رادیومتریکی ناشی از سنجنده (با مرجع داخلی)
- خطای Random Bad Pixel
- خطای Line or Column Dropped Out
- خطای Partial Line or Column Dropped Out
- خطای Line Start Problem
- خطای N-Line Striping
- تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره¬ ای اپتیکال
- لزوم یا عدم لزوم انجام فرایند تصحیح اتمسفری
- انواع روش¬ های تصحیح اتمسفری
- روش¬ های تصحیح اتمسفری مطلق
- تشریح مسیر امواج الکترومغناطیسی بین زمین و سنجنده
- نمونه¬ ای از فرایند تصحیح اتمسفری مطلق
- تصحیح اتمسفری بر اساس مدل¬ های انتقال تابش اتمسفری
- روش¬ های تصحیح اتمسفری نسبی
- تصحیح اثر شیب و جهت شیب در تصاویر ماهواره¬ ای
- تصحیحات هندسی تصاویر ماهواره¬ ای
- خطاهای هندسی با مرجع داخلی و خارجی
- خطای Skew
- خطای تغییر توان تفکیک مکانی تصاویر اخذ شده
- خطای جابجایی ارتفاعی
- خطای تغییر مقیاس
- خطاهای ناشی از تغیییرات ارتفاعی
- خطاهای ناشی از تغییرات رفتار سکو
- نقطه کنترل¬ ها در فرایند تصحیح هندسی
- انواع فرایند تصحیح هندسی
- تصحیح هندسی بر اساس روش Image to Map Rectification
- تصحیح هندسی بر اساس روش Image to Image Registration
- منطق و اصول فرایند تصحیح هندسی بر اساس درون یابی مکانی و درون یابی مقادیر روشنایی تصویر
- نقش RMSE در ارتباط با دقت تصحیحات
- انواع روش های نمونه یابی مجدد در تصاویر ماهواره ای


به روز آوری: شنبه, 06 خرداد 1396
قیمت: کتاب آموزشENVI ,کتابمتاسفانه این آگهی منقضی شده است
شماره : 10863
175 بازدید
1396/03/06

تازه های خدمات

خرید و واگذاری رتبه 5 آماده پیمانکاری
»»»شرکت جم««« »»»خرید و واگذاری رتبه آماده پیمانکاری گریدومشاور تهران و شهرستان با قیمت من ...
تهران - غافرین ، تلفن:09128787974-09128787 1398/02/04
خرید رتبه پیمانکاری و مشاور
شرکت جم شرکت جم کلیه خدمات ثبتی شرکتها از قبیل : »ثبت شرکت (ثبت شرکت در مناطق آزاد ) »ثبت تغییرات (تغییر آدرس شرکت و اعضا هیِی ...
تهران - غافرین ، تلفن:02122851750-02122851 1398/02/04
خریدوواگذاری واخذوارتقاءرتبه شرکت  وعمرانی09120515198
***ثبت آسیا *** واگذاری رتبه های5 پیمانکاری در کلیه رشته ها و پایه ها 09120515198 خانم رضایی * * * خرید و فروش کلیه ی رتبه ...
تهران - رضایی ، تلفن:09120515198-09120515 1398/01/28
رتبه شرکت و اخذ رتبه پیمانکاری و مشاور
*******************شرکت جم********************خرید و واگذاری رتبه پیمانکاری ( اخذ ، ارتقاء ، واگذاری و تمدید رتبه وتامین مهندس) ر ...
تهران - غافرین ، تلفن:09120760499-09120760 1398/02/04
پخش کلیپ و تیزر در سالنها  غرفه های نمایشگاهی
شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی ...
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی ، تلفن:09125101545-09125101 1398/02/05
تابلو روان و تلویزیون های شهری
ساخت و تولید انواع تابلو های روان ال ای دی دیجیتالی و تلویزیون های شهری به ابعاد دلخواه مشتری با قابلیت پخش با کیفیت متن تصویر لوگ ...
فارس - محمد کریمپور ، تلفن:09176180030-09176180 1398/02/05
تولید,نصب صندلی آمفی تئاتر,صندلی همایش,صندلی سینمایی,صندلی اجتماعات
تولید و فروش صندلی سینمایی فروش و تولید صندلی،آمفی تئاتر، همایش ، سینمایی بیش از 20 مدل طراح و مجری تجهیزات دکور وسیستم صوت ، ...
البرز - شمس رضایی ، تلفن:02634648356-02634648 1398/02/05
اجرای تلویزیون شهری و خدمات اجاره ای در سراسر کشور
رسانه مدرن شهر - 09125101545 تعدادی از پروژه های نصب شـده اخیر که به حضورتان اعلام و معرفی می گردد : - بزرگترین تلویزیون شه ...
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی ، تلفن:09125101545-09125101 1398/02/05
ال ای دی و ویدئو وال غرفه های نمایشگاهی
رسانه مدرن شهر - آقابابایی 09125101545 وارد کننده و مجری تخصصی فروش و اجاره تلویزیون های غول پیکر شهری ال ای دی و اسکوربردهای تم ...
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی ، تلفن:09125101545-09125101 1398/02/05
دکور سازی غرفه یا استودیو خبری با video wall    و  Led TV
فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی ; فـروش و اجـاره تلویزیون های شهری مخصوص سالن های کنفرانس ...
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی ، تلفن:09125101545-09125101 1398/02/05
تلویزیون شهری منحنی و دوار
فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی ; فـروش و اجـاره تلویزیون های شهری مخصوص سالن های کنفرانس ...
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی ، تلفن:09125101545-09125101 1398/02/05
فـروش واجـاره تلویزیون های غول پیـکرشهـری
فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی ; فـروش و اجـاره تلویزیون های شهری مخصوص سالن های کنفرانس ...
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی ، تلفن:09125101545-09125101 1398/02/05
فـروش تلویزیون های شهری مخصوص ساختمـان های تجـاری و اداری
فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی ; فـروش و اجـاره تلویزیون های شهری مخصوص سالن های کنفرانس ...
- شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی ، تلفن:09125101545-09125101 1398/02/05
فـروش واجـاره تلویزیون های شهری مخصوص جشنهـا و اعیـادرسمـی
فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی ; فـروش و اجـاره تلویزیون های شهری مخصوص سالن های کنفرانس ...
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی ، تلفن:09125101545-09125101 1398/02/05
تلویزیون شهری اجاره ای دورزمین ورزشی
شرکت رسانه مدرن شهر- آقابابایی – 45 15 10 5 0912 ; واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی ...
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی ، تلفن:09125101545-09125101 1398/02/05